ગુજરાત

રાજકીય સમાચાર

ખોરાક અને જીવનશૈલી

અમદાવાદ | ગાંધીનગર | પાટણ | મહેસાણા | વડોદરા | સૌરાષ્ટ

ક્રાઇમ સમાચાર

રમત ગમત

લ્યો બોલો ઐતિહાસિક નગરી અને એક સમયે રમત માટેનું હબ ગણાતાં સિદ્ધપુરમાં રમતનું મેદાન જ નથી

— મેદાન વગરનું સિદ્ધપુર રમતના મેદાન વગરનું સિદ્ધપુર મેડલ ક્યાંથી આવશે ? ગરવી તાકાત સિદ્ધપુર

સરસ્વતી ના મહાદેવપુરા સાંપ્રા ની બાળાઓ એ ત્રણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માં મેડલો જીતી ને  પાટણ જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું

— ભાવનગર ખાતે તેમજ હિંમતનગર ખાતે યોજાયેલ સ્પર્ધામાં સિલ્વર તથા ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા : ગરવી