Tag: Government Of Gujarat

કોવિડ-19ના કારણે અવસાન પામેલા કલાકારોના પરીજનોએ સહાય માટે જીલ્લાના રમત ગમત અધિકારી કચેરીનો સંપર્ક કરવો   

કોવિડ-19 ના કારણે અવસાન પામેલા કલાકારોને સરકાર તરફથી આર્થિક સહાય આપવાની બાબત વિચારણમાં છે. આ

You cannot copy content from this website.