સિદ્ધપુર : ચાઇલ્ડ પોર્ન Videoનું કૌભાંડ ઝડપાયું, 3 યુવકોને ડાઉનલોડ કરી ફોરવર્ડ કરવું ભારે પડ્યું!

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.

 સિદ્ધપુર પોલીસે ફેસબૂક, ટ્વીટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા સોશિયલ મડિયામાંથી પોતાના મોબાઇલમાં ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફીના વીડિયો ડાઉનલોડ કરી લોકોને માલ પુરો પાડતા યુવકો પકડ્યા

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.