એમસીએક્સ પર સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહઃ ક્રૂડ તેલ વધ્યું

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

બુલડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 89 પોઈન્ટ અને મેટલડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 95 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટઃ કોટનના વાયદાના ભાવમાં સેંકડા વધ્યા

મુંબઈઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1,50,439 સોદાઓમાં કુલ રૂ.12,020.70 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કીમતી ધાતુઓના સૂચકાંક બુલડેક્સના ડિસેમ્બર વાયદામાં 89 પોઈન્ટ અને બિનલોહ ધાતુઓના સૂચકાંક મેટલડેક્સના ડિસેમ્બર વાયદામાં 95 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ રહી હતી.

કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીમાં 54,710 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,686.06 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં સોનું ડિસેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.47,550ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.47,601 અને નીચામાં રૂ.47,470 સુધી જઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.70 ઘટી રૂ.47,536ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.33 વધી રૂ.38,407 અને ગોલ્ડ-પેટલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.6 વધી રૂ.4,781ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.61,725 ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,798 અને નીચામાં રૂ.61,701 સુધી જઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.86 વધી રૂ.61,732 બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.142 વધી રૂ.62,739 અને ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.152 વધી રૂ.62,725 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓમાં 9,563 સોદાઓમાં રૂ.1,824.85 કરોડના વેપાર થયા હતા. એલ્યુમિનિયમ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.35 વધી રૂ.211.55 અને જસત ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.50 વધી રૂ.272ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ સામે તાંબુ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.4.65 વધી રૂ.729.95 અને નિકલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.8.6 વધી રૂ.1,549.80 તેમ જ સીસું ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.45 વધી રૂ.185ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટમાં 49,221 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,678.29 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.4,982ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,226 અને નીચામાં રૂ.4,982 સુધી જઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.290 વધી રૂ.5,186 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ડિસેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.14.20 ઘટી રૂ.332.80 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝમાં 2,628 સોદાઓમાં રૂ.324.30 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કપાસ એપ્રિલ વાયદો 20 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.1,740.50ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.1740.50 અને નીચામાં રૂ.1740.50 સુધી જઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.10.00 વધી રૂ.1,740.50 બોલાઈ રહ્યો હતો. આ સામે રબર ડિસેમ્બર વાયદો 100 કિલોદીઠ રૂ.18,714ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.18,800 અને નીચામાં રૂ.18,011 સુધી જઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.300 ઘટી રૂ.18,398ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. સીપીઓ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 10 કિલોદીઠ રૂ.1,095.00ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.1105.00 અને નીચામાં રૂ.1091.20 સુધી જઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.4.70 વધી રૂ.1103.30 બોલાઈ રહ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.5.90 ઘટી રૂ.934.70 અને કોટન ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગાંસડીદીઠ રૂ.370 વધી રૂ.31,190 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કામકાજની દૃષ્ટિએ કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં 14,307 સોદાઓમાં રૂ.2,121.99 કરોડનાં 4,436.569 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં 40,403 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,564.07 કરોડનાં 249.973 ટનના વેપાર થયા હતા. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમના વાયદાઓમાં રૂ.175.95 કરોડનાં 8,300 ટન, જસતના વાયદાઓમાં રૂ.179.95 કરોડનાં 6,625 ટન, તાંબુ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં રૂ.937.75 કરોડનાં 12,820.000 ટન, નિકલના વાયદાઓમાં રૂ.469.28 કરોડનાં 3,025.500 ટન અને સીસું કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં રૂ.61.92 કરોડનાં 3,340 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલના વાયદાઓમાં 26,015 સોદાઓમાં રૂ.2,203.57 કરોડનાં 42,82,000 બેરલ અને નેચરલ ગેસના વાયદાઓમાં 23,206 સોદાઓમાં રૂ.1,474.72 કરોડનાં 4,37,36,250 એમએમબીટીયૂનો ધંધો થયો હતો. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કપાસના વાયદાઓમાં 1 સોદાઓમાં રૂ.0.03 કરોડનાં 4 ટન અને કોટનના વાયદાઓમાં 1,163 સોદાઓમાં રૂ.110.12 કરોડનાં 35375 ગાંસડી, મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં 77 સોદાઓમાં રૂ.3.00 કરોડનાં 32.04 ટન, રબરના વાયદાઓમાં 34 સોદાઓમાં રૂ.0.76 કરોડનાં 41 ટનના વેપાર થયા હતા. સીપીઓના વાયદાઓમાં 1,353 સોદાઓમાં રૂ.210.39 કરોડનાં 19,200 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં 13,069.895 કિલો અને ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં 556.962 ટન, એલ્યુમિનિયમમાં 11,640 ટન, જસત વાયદામાં 8,190 ટન, તાંબુ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં 14,340.000 ટન, નિકલ વાયદામાં 2,559.000 ટન, સીસું કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં 3,205 ટન, ક્રૂડ તેલમાં 7,31,800 બેરલ અને નેચરલ ગેસમાં 1,03,93,750 એમએમબીટીયૂ તેમ જ કપાસમાં 88 ટન, કોટનમાં 127375 ગાંસડી, મેન્થા તેલમાં 336.6 ટન, રબરમાં 62 ટન, સીપીઓમાં 72,590 ટનના સ્તરે રહ્યો હતો.

ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની વાત કરીએ તો, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1,799 સોદાઓમાં રૂ.146.38 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં, જેમાં બુલડેક્સ વાયદામાં 682 સોદાઓમાં રૂ.49.59 કરોડનાં 703 લોટ્સ અને મેટલડેક્સ વાયદામાં 732 સોદાઓમાં રૂ.69.99 કરોડનાં 837 લોટ્સના વેપાર થયા હતા. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે બુલડેક્સ વાયદામાં 1,928 લોટ્સ અને મેટલડેક્સ વાયદામાં 780 લોટ્સના સ્તરે રહ્યો હતો. બુલડેક્સ ડિસેમ્બર વાયદો 14,098ના સ્તરે ખૂલી, ઊપરમાં 14,160 અને નીચામાં 14,071ના સ્તરને સ્પર્શી, 89 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 32 પોઈન્ટ વધી 14,123ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો, જ્યારે મેટલડેક્સ ડિસેમ્બર વાયદો 16,727ના સ્તરે ખૂલી, 95 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 101 પોઈન્ટ વધી 16,715ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો, કોમોડિટી વાયદા પરના ઓપ્શન્સમાં 32,518 સોદાઓમાં રૂ.2,360.82 કરોડનું નોશનલ ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. સોનાના કોલ અને પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.105.02 કરોડ, ચાંદીના કોલ અને પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.19.31 કરોડ અને ક્રૂડ તેલના કોલ અને પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.2,236.12 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

You cannot copy content from this website.