બંધારણમાંથી ‘સેક્યુલર’ અને ‘સોશીયાલીસ્‍ટ’ શબ્‍દો કાઢી નાખવાની માગણી

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

ગરવી તાકાત ગોવા : પશ્‍ચિમી રચના રચનાત્મક વેળાએ, જોબ‍સ્‍વી‍સ્‍વીસંખ્‍યાની ખ્યાક વિસ્‍તાર બાયરિ સપોર્ટ અને ઇસ્‍લામિક દેશનો દેશ-હદીસનો કુશળ આયોજન તે આવતું હોય, તો પછી ભારતીય રચના કાર્ય વેળાએ તે ધર્મનિરપેક્ષ શા માટે ? ભારતીય રચનામાં પંથ (રિલીજન) અને ધર્મની ચોક્કસ રીતે વ્‍યાખ્‍યા સ્‍પ્‍ટ કરવું. વર્ષ 1976માં ઇદિરા ગાંધીએ કટોકટિન સમય દરમ્‍યાન 2મી રચનાસુધારણા કરીને પંથનિરપેક્ષ (સેક્યુલર) અને સમાજવાદી (સોશીયાલીસ્‍ટ) આબ્દો‍માં ઘુસેડ્યા. આ કૃતિ-બાહ્ય વિસ્તાર પંથનિરપેક્ષ અને સવાદી આ શબ્‍દોમાંથી બહાર કાઢી, એવી મતણી ગોવા ચાલુ ચાલુ દશમ અખિલ ભારતીય હિંદુ રાટ અધિવેશન દ્વિતીય ‘હિંદુષ્‍ટ્ર’માં આવી. વ્યક્તિ પક્ષો સમયે જાહેરનામા ઘોષિત કરતા હોય,

તે જાહેરનામા કાર્યક્રમ દ્વારા વૈધાનિક (કાયદેસર) દસ્‍તાવેનો દરજ્જો આપીને આપેલા આશ્વાસનો અમલ થાય કે નહીં, તે જોવામાં આવે છે. તે સાથે જ પ્રત્‍યેક લોકપ્રનિધિ કામકાજનું તેમના મતદારસંઘના નાગરિકો દ્વારા પ્રત્‍યેક વર્ષે મૂલ‍યમાપન આવે છે, એવો પ્રસ્‍તાવ પણ આવો. હિં રાષ્‍ટ્રની સ્‍થાપનો માર્ગીય, આ વિષયો પરની કવિમાં સ્‍પતી તરીકે સર્વચ્‍ચન્‍યાયના ધારાશાસ્‍ત્રીમેશ, ઉપપતિ તરીકે હિદુ જનજાગૃતિ અધિકારીના રાષ્‍ટ્રી પ્રવક્તા. રમેશ શિંદે અને સચિવ તરીકે સનાતન સંસ્‍થાના રાષ્‍ટ્રીય પ્રવક્તા શ્રી. ચેતન રાજહંસે કામાજ.

— હિંદુ રાષ્‍ટ્ર હિંદુ સંમત કરવામાં સુંદર પ્રસ્‍તાવ :

વિચારના ઘસણખોર રોહિંગ્‍યા, તેમજ બાંગ્‍લાદેશી મુસલમાનોની સંગમો લખાણ છે અને તેમને મોટા ઓળખ ખોટાકાર્ડ બનાવનાર આપણો દેશ પરન્દ્રોહનો મહિલા પ્રવિષ્‍ટ કરવો, ‘લવ-જેહાદ’ હિંડોળાની રાષ્‍ટ નિષ્‍ટવ્‍યાપી, જેઓ મુસલમાન જેઓ સાથે આવે છે, તેમની એક વર્ષ પછી મહિલા આયોગ સામે સાક્ષ (પ્રમાણ, પુરાવો) થવી અને શું તેમના પર ધર્માન્તની બળતણ પસંદ નથી, તેમનું શારીરિક શોષણ તો આવતું નથી,

આ વસ્‍તુ‍સ્થિતિ, વર્ષ 1991 નો ‘પ્‍લેસેસ ઑફ વર્શીપ’ દૃષ્ટિએ પ્રયત્ન આવે છે, જે રીતે ‘મદરેસા શિક્ષણ બોર્ડ’ છે, તેવી રીતે ‘ગુરુ શિક્ષણ બોર્ડ’ની સ્‍થાપના આવે છે અને શિક્ષણ વિભાગપ્રમુખને સંસ્‍કૃત ભાષામાં પારંગત હોવું જોઈએ, આ પ્રસ્‍તાવો સાથે જ અન્‍ય પ્રસ્‍તાવ પણ સંમત થાય છે. . સદર અવધિનું સીધું પ્રસારણ ‘હિન્દુજાગૃતિ’ આ ‘યુ-ટ્યૂબ’ ચેનલ દ્વારા પણ આવી રહ્યું છે.

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

You cannot copy content from this website.