Tag: Departure of Bahucharaji Pagapala Sangh from Kadi Luharkui Chowk with a march of fifty-two yards to the sound of Jai Bahuchar.

જય બહુચરના નાદ સાથે કડી લુહારકુઈ ચોકથી બાવન ગજની ધજા સાથે બહુચરાજી પગપાળા સંઘનું પ્રસ્થાન

છેલ્લાં 12 વર્ષથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભકતો બાવન ગજની ધજા સાથે બહુચરાજી પગપાળા સંઘ માં

You cannot copy content from this website.