વાયર ટાવરની કામગીરી શરૂ થતા 10-10 મીનીટ માટે હાઈવે બંધ કરાશે:મહેસાણા

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

મહેસાણામાં  કાર્યપાલક ઇજનેર બાંધકામ વિભાગીય કચેરી જેટકો મહેસાણા દ્વારા હયાત-220 કીલો વોટના નવા વાયર ટાવરની કામગીરી શરૂ થવાની છે. જે મહેસાણા – પાલનપુર હાઈવે( ફતેપુરા બાયપાસ સર્કલથી 500 મીટર મહેસાણા તરફ) ક્રોસ કરવાના છે.

આ પણ વાંચો – ભમ્મરીયા નાળાની કામગીરી ગોકળગતીએ, હજુ પણ 4 મહિના લાગશે !

જેથી મહેસાણા પાલનપુર હાઈવે પર તારીખ 11 ડીસેમ્બરથી 13 ડીસેમ્બર સુધી 10-10 મીનીટના સમયાંતરે ટ્રાફીક બંધ કરવામાં આવશે. જેથી નવા વાયર ટાવરની કામગીરી તથા હાઈવેના ટ્રાફીક પર કોઈ અસર નહી પડે.

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

You cannot copy content from this website.