Tag: 76.64 percent result of class 12 normal stream in Mehsana district

મહેસાણા જિલ્લામાં ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહનું 76.64 ટકા પરિણામ, સૌથી વધુ પિલવાઇ કેન્દ્રનું 90.13 % સૌથી ઓછું કુકરવાડા કેન્દ્રનું 58.16% 

મહેસાણા જિલ્લામા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં 16343 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં નોંધણી કરાવી હતી જેમાંથી 16308 વિદ્યાર્થીઓ

You cannot copy content from this website.