નૂતન હોસ્પિ.માં ઓક્સિજન માટે 1.80 કરોડની સરવાણી પ્લાન્ટ માટે અપીલ કરાતાં દાતાઓ સામે આવ્યા : વિસનગરની નૂતન જનરલ હોસ્પિટલ મહામારીમાં સારી સેવા પુરી પાડી રહી છે

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.
શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

You cannot copy content from this website.