Thursday, October 29, 2020
Home Tags વાવના ચોથાનેસડા ગામના ખેડૂતો ને કેનાલનું પાણી ના આવતાં 200ખેડૂતો ને 400 એકર જીરાના પાક પાણી વગર સુકાવા લાગ્યો

Tag: વાવના ચોથાનેસડા ગામના ખેડૂતો ને કેનાલનું પાણી ના આવતાં 200ખેડૂતો ને 400 એકર જીરાના પાક પાણી વગર સુકાવા લાગ્યો