• ગરવી તાકત:- મહેસાણા મહેસાણા
  • મહેસાણા પોલીસ દ્વારા વન મહોત્સવ ની ઉજવણી
 • મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વનમહોત્સવ ની ઉજવણી
  પી એલ પી જન સેવા ફાઉન્ડેશન અને મહેસાણા પોલીસ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયો મહોત્સવ
  મહેસાણા પોલીસ અને ફાઉન્ડેશ
  જિલ્લા પોલીસ વડા ડો.પાર્થરા
  જી કે પટેલે ચેરમેન દેડિયાસન ક્રે
  પોલીસ દ્વારા વૃક્ષ વાવેતર અને ઉછેર કરી ઓક્સિજન માત્રા વધારવાનો પ્રયા
 • ડિટ ,વિસનગર ડી વાય એસ પી એ બી વાળંદ અને મહેસાણા ડી વાય એસ પી ઉપસ્થિત રહ્યા
 • ન દ્વારા 10000 વૃક્ષ વાવેતર અને વિતર
 • ણ નો સંકલ્પ
 • જસિંહ ગોહિલ,ખોડિયાર ગ્રૂપ ના કાન્તિભાઈ પટેલ,
 • ઉજવણી પ્રસંગે જિલ્લા પોલીસ વડા ડો.પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ ની જાહેરાત
 • મહેસાણા પોલીસ હેડ કવાટર્સ ખાતે થીમ બેજ વન ઉભું કરવામાં આવશે
 • અગાઉ આંબળા અને અન્ય વૃક્ષ નું મિયાવાકી પદ્ધતિ થી  વન ઉભું કરવામાં આવ્યું છે
 • હવે ચીકુ અને આર્યુવેદીક છોડ નું વન ઉભું કરવામાં આવશે
Contribute Your Support by Sharing this News: