મહેસાણાના હાઉસીંગ બોર્ડના ફ્લેટમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી – રાજ્ય સરકારના ફાયર સેફ્ટિના દાવા ફરીવાર પોકળ સાબિત થયા !

મહેસાણામાં આવેલ હાઉસીંગના મકાનમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળતા ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડની ઘોર બેદરકારી સામે આવી … Continue reading મહેસાણાના હાઉસીંગ બોર્ડના ફ્લેટમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી – રાજ્ય સરકારના ફાયર સેફ્ટિના દાવા ફરીવાર પોકળ સાબિત થયા !