ફાયર સેફ્ટિના અભાવે મહેસાણાની 8 બિલ્ડીંગોને સીલ કરવાનો આદેશ, સરકારી ફ્લેટ પણ સીલ કરશે !

મહેસાણામાં પ્રાદેશિક કમિશ્નર દ્વારા ફાયર સેફટી વિનાની 8 હાઇરાઈઝ બિલ્ડીંગ સીલ કરવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો … Continue reading ફાયર સેફ્ટિના અભાવે મહેસાણાની 8 બિલ્ડીંગોને સીલ કરવાનો આદેશ, સરકારી ફ્લેટ પણ સીલ કરશે !