અમરેલીના યુવક જય કાથરોટિયાએ 40 અનાથ બાળકો સાથે વન-ડે પિકનિક અને પીઝા પાર્ટી કરીને જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરી

અમરેલી યુવાનો માટે આદર્શ પ્રેરણા જય કાથરોટિયા  યુવાનો માટે જન્મ દિવસ એટલે જાહો જલાલી અને … Continue reading અમરેલીના યુવક જય કાથરોટિયાએ 40 અનાથ બાળકો સાથે વન-ડે પિકનિક અને પીઝા પાર્ટી કરીને જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરી