ગ્રેડપે આંદોલનમાં સામેલ 229 પોલીસકર્મી વિરૂધ્ધ તપાસ હાથ ધરાઈ – પુર્વ IPS સવાણીએ કહ્યુ, શુ નાના પોલીસ કર્મચારીઓને પણ દેશદ્રોહી ઘોષિત કરવામાં આવશે ?

ગુજરાતમાં પોલીસના ગ્રેડ પે મામલે પોલીસકર્મીઓ આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે. પોલીસની માંગોને લઈ રાજ્ય સરકારે … Continue reading ગ્રેડપે આંદોલનમાં સામેલ 229 પોલીસકર્મી વિરૂધ્ધ તપાસ હાથ ધરાઈ – પુર્વ IPS સવાણીએ કહ્યુ, શુ નાના પોલીસ કર્મચારીઓને પણ દેશદ્રોહી ઘોષિત કરવામાં આવશે ?