મિસ યુનીવર્સનો ખિતાબ જીતનાર હરનાઝ કૌરનુ મુંબઈમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યુ

મિસ યુનિવર્સ 2021 નો ખિતાબ જીતીને વિજેતા હરનાઝ કૌર સંધૂ બુધવારે મોડી રાતે મુંબઈ પહોંચી … Continue reading મિસ યુનીવર્સનો ખિતાબ જીતનાર હરનાઝ કૌરનુ મુંબઈમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યુ