સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.464 અને ચાંદીમાં રૂ.787નો ઉછાળો

તેલમાં નરમાઈઃ કોટનના વાયદાના ભાવમાં ગાંસડીદીઠ રૂ.410નો ઘટાડોઃ મેન્થા તેલ, સીપીઓ ઘટ્યાઃ રબરમાં સુધારોઃ બુલડેક્સ … Continue reading સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.464 અને ચાંદીમાં રૂ.787નો ઉછાળો