તાલીબાનના સુપ્રીમો હિબતુલ્લાહનુ મોત, ઉપ વડાપ્રધાન બરાદરને બંધક બનાવાયો : બ્રીટનની મેગેઝિનમાં દાવો

બ્રિટનની એક મેગેઝિને દાવો કર્યો છે કે ખુરશીની આ લડાઈમાં તાલિબાનના સર્વેસર્વા હિબતુલ્લાહ અખુંદઝાદાનું મોત … Continue reading તાલીબાનના સુપ્રીમો હિબતુલ્લાહનુ મોત, ઉપ વડાપ્રધાન બરાદરને બંધક બનાવાયો : બ્રીટનની મેગેઝિનમાં દાવો