હેડક્લાર્કની પરીક્ષા અંતે રદ, માર્ચમાં લેવાશે એક્ઝામ – પરંતુ તપાસમાં મોટી માછલીઓ પકડાશે ખરા ?

હેડક્લાર્કની પરીક્ષામાં પેપરલીક મામલે અંતે પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે. જેમાં ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ … Continue reading હેડક્લાર્કની પરીક્ષા અંતે રદ, માર્ચમાં લેવાશે એક્ઝામ – પરંતુ તપાસમાં મોટી માછલીઓ પકડાશે ખરા ?