ગરવીતાકાત,સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના હિંમતનગર ખાતે સેવા સહયોગ પરિવાર દ્વારા રોટી બેંકની શરૂઆત કરવામાં આવી જેમાં શ્રી ડૉ કમલભાઈ વસંતલાલ પંડ્યા દ્વારા બાલકૃષ્ણભાઈ રાવલ નું સાલ ઓઢાડી સન્માન કરવામાં આવ્યું.

આ પ્રસંગની એ પણ એક ખાસ વિશેષતા રહી કે કોણ જાણે કેમ પણ સૌ પ્રથમ આ રોટી સેવા 85 વર્ષના એક સન્યાસી માતાને આપવા ગ્રૂપે ઘણો પ્રયાસ કર્યો જે તેઓએ સ્વીકારવાની ધરાર ના પાડી હતી જ્યારે સૌ પ્રથમવાર તેમની નજર પડતા તેઓ શ્રી ગળે બાજીને ગુરુ ભાઈ કહી એટલા તો ગદ ગદિત થઈ ગયા કે 15 મિનિટ સુધી તો તેઓએ ગળે બાજીને ખૂબ ખૂબ આશિર્વાદ આપ્યા હતા.આ દ્રશ્ય જોઈ સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.

આ રોટી સેવામાં આશરે 100 થી વધુ યુવા ભાઈ બહેનો જોડાઈ ગયા છે.આજે પ્રથમ દિવસે 550 રોટી ટેસ્ટી શાક સાથે પીરસવામાં આવી.આ પ્રસંગે જે જે યુવા ભાઈ બહેનોએ સાથ સહકાર આપ્યો હતો તે તમામનો બાલકૃષ્ણભાઈ રાવલ એ હ્રદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો