પકવાન ચાર રસ્તા પાસે સર્વિસ રોડ પર પાર્કિંગની જગ્યાએ સુતેલા એક વૃદ્ધ શ્રમિક અકસ્માતનો ભોગ બન્યા

Contribute Your Support by Sharing this News: