કંગના બાદ રામ મંદિરના કોષાધ્યક્ષનો વાણીવિલાસ – કહ્યુ, 70 વર્ષથી ભારત માતા રડતી હતી અને 2014માં તેણે થોડું હસવાનું શરૂ કર્યું !

અયોધ્યા રામ મંદિરના કોષાધ્યક્ષ અને  રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સભ્ય ગોવિંદ દેવગિરી મહારાજએ એક … Continue reading કંગના બાદ રામ મંદિરના કોષાધ્યક્ષનો વાણીવિલાસ – કહ્યુ, 70 વર્ષથી ભારત માતા રડતી હતી અને 2014માં તેણે થોડું હસવાનું શરૂ કર્યું !