સ્થાનિકોએ રોષમાં આવીને પોલીસની ગાડી અને ટ્રક પર પણ પથ્થરમારો કર્યો હતો.