કોરોના સંકટ વચ્ચે 50 ટકા કર્મીઓને બોલાવી 315 શીડ્યુલ રૂટો પર બસો દોડાવાય છે

flipboard sharing button– મુસાફરોને કોઇ મુશ્કેલી ના પડે તે પ્રકારનું આયોજન કરાયું

Contribute Your Support by Sharing this News: