કચ્છ
વિનોદભાઈ ચાવડા
VS
નરેશ નારણભાઈ મહેશ્વરી
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

બનાસકાંઠા
પરબતભાઈ પટેલ
VS
પરથીભાઈ ભટોળ
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

પાટણ
ભરતસિંહ શંકરજી ડાભી
VS
જગદીશભાઈ ઠાકોર
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

મહેસાણા
શારદાબેન પટેલ
VS
ઍ.જે પટેલ
ભાજપા મતોથી જીતી
કોંગ્રેસહાર્યા

સાબરકાંઠા
દીપસિંહ રાઠોડ
VS
રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

ગાંધીનગર
અમિત શાહ
VS
ચતુરસિંહ ચાવડા
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

અમદાવાદ પૂર્વ
હસમુખભાઈ પટેલ
VS
ગીતા પટેલ
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહારી

અમદાવાદ પશ્ચિમ
કિરીટભાઈ સોલંકી
VS
રાજુભાઈ પરમાર
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

સુરેન્દ્રનગર
મહેન્દ્ર મુંજપરા
VS
સોમા કોળી પટેલ
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

રાજકોટ
મોહન કુંડારિયા

VS

  • લલિતભાઈ કગથરા
  • ભાજપા3,68,407 મતોથી જીત્યા
  • કોંગ્રેસહાર્યા

પોરબંદર
રમેશ ધડુક
VS
લલિત વસોયા
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

જામનગર
પૂનમ માડમ
VS
મુળુભાઈ કંડોરિયા
ભાજપા મતોથી જીતી
કોંગ્રેસહાર્યા

જૂનાગઢ
રાજેશ ચુડાસમા
VS
પુંજાભાઈ વંશ
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

અમરેલી
નારણભાઇ કાછડિયા
VS
પરેશ ધાનાણી
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

ભાવનગર
ભારતી શિયાળ
VS
મનહરભાઈ નાગજીભાઈ પટેલ
ભાજપા મતોથી જીતી
કોંગ્રેસહાર્યા

આણંદ
મિતેશ પટેલ
VS
ભરત સોલંકી
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

ખેડા
દેવુસિંહ ચૌહાણ
VS
બિમલ શાહ
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

પંચમહાલ
રતનસિંહ રાઠોડ
VS
વેચત કાંત
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

દાહોદ
જસવંતસિંહ ભાભોર
VS
બાબુભાઈ કટાર
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

વડોદરા
રંજન ભટ્ટ
VS
પ્રશાંત પટેલ
ભાજપા મતોથી જીતી
કોંગ્રેસહાર્યા

છોટાઉદેપુર
ગીતા રાઠવા
VS
રણજીતસિંહ રાઠવા
ભાજપા મતોથી જીતી
કોંગ્રેસહાર્યા

ભરૂચ
મનસુખ વસાવા
VS
શેરખાન પઠાણ
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

બારડોલી
પ્રભુભાઈ વસાવા
VS
અમરસિંહ ચૌધરી
ભાજપા2,15,447 મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

સુરત
દર્શના જરદોશ
VS
જિગ્નેશ જીવાણી
ભાજપા મતોથી જીતી
કોંગ્રેસહાર્યા

નવસારી
ચંદ્રકાંત પાટિલ
VS
ધર્મેશ પટેલ
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

વલસાડ
કે. સી. પટેલ
VS
જીતુભાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી
ભાજપા મતોથી જીત્યા
કોંગ્રેસહાર્યા

Contribute Your Support by Sharing this News: