આજે આશા પટેલના નામ પર વાગી શકે છે મોહર -સૂત્ર
સાંજ સુધી આશા પટેલના નામની થઈ શકે છે જાહેરાત-સૂત્ર
પાટણ લોકસભા બેઠક માટે ભરત ડાભી આજે ભરશે ઉમેદવારી ફોર્મ
પાટણમાં આજે ભરત ડાભીનું શક્તિ પ્રદશન
મોટી સંખ્યામાં લોકો રહ્યા હાજર
Contribute Your Support by Sharing this News: