વાવના ઉમેદપુરામા થુવર કાપવા બાબતે માર મારતા ફરીયાદ

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.

ગરવીતાકાત,બનાસકાંઠા(તારીખ:૧૧)

વાવ તાલુકાના ઉમેદપુરા ગામે થુવર કાપવા બાબતે માર માર્યાની ફરિયાદ નોંધાવા પામી છે. માવસરી પોલીસ મથકે ઉમેદપુરા ગામના ધુળીબેન પંડ્યા દ્વારા તેમના ગામના રત્નાભાઇ રબારી, લાખાભાઇ રબારી, જોગાભાઇ રબારી, કરમાબેન રબારી સામે નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે ખેતરના સેઢા પરના થુવર કાપવા બાબતે થયેલી તકરારમાં લીલાબેન નામની એક મહિલાને ગડદાપાટુનો માર મારી જાતી અપમાનિત કરી ખેતરના શેઢા નજીક આવશો તો જાનથી મારી નાખીશુ તેવી ધમકી અાપી હોવાની ફરીયાદ માવસરી પોલીસ મથકે નોંધાવા પામી છે.

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.