Sunday, November 1, 2020
Home Tags થરાદ તાલુકાના પીલુડા ગામે આગ લાગી સ્થાનિક લોકોએ થરાદ ફાયર વિભાગને  જાણ કરતા  ફાયર વિભાગ ઘટનાસ્થળે  પહોંચી આગને કાબૂમાં  લીધી

Tag: થરાદ તાલુકાના પીલુડા ગામે આગ લાગી સ્થાનિક લોકોએ થરાદ ફાયર વિભાગને  જાણ કરતા  ફાયર વિભાગ ઘટનાસ્થળે  પહોંચી આગને કાબૂમાં  લીધી