મહેસાણા જીલ્લાના પાટીદાર, બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય સમાજ સહિતના નાગરિકો આજે કલેક્ટર કચેરીએ દોડી આવ્યા હતા. રાજ્ય સરકારના ભરતી બાબતના ઠરાવને યથાવત રખાવવા એકમંચ ઉપર આવી વહીવટી તંત્રને રજૂઆત કરી હતી. જેમાં ઠરાવ રદ્દ કરવા બાબતે એસ.સી., એસ.ટી, તથા ઓ.બી.સી વર્ગના લોકો મહીલાઓને સમાવેશ કરવાની તદ્દન ખોટી માંગણી કરી રહ્યા છે. આથી સરકાર ખોટા દબાણમાં આવી પોતાનો નિર્ણય ન બદલે તેવી માંગણી અને લાગણી હોવાનું જણાવ્યુ હતુ.