• શાંતિ પૂર્ણ મતદાન 

મહેસાણા અર્બન બેન્ક ચૂંટણી મામલો બેન્ક માં કુલ 48.12 ટકા મતદાન 17 બેઠકો માટે યોજાઈ હતી ચૂંટણી ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે મતગણતરી

બીજા સાથે સમાચાર શેર કરો.