મહેસાણા: હાઇવે ઉમિયા શોપિંગ સેન્ટર ની જોડે થયો અકસ્માત .

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
મોટા વાહને ટક્કર મારતાં તેનો પગ ભાંગ્યો, અને માથા માંથી લોહી વહી જતું હતું ૧૦૮ (એમ્બ્યુલન્સ)દ્વારા તેને સિવિલ માં ખસેડાયો
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.