ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ પકડી પાડતી મહેસાણા એસ.ઓ.જી. પોલીસ

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.

ગરવીતાકાત,મહેસાણા(તારીખ:૨૩)

પોલીસ અધિક્ષકશ્રી મહેસાણાનાઓએ પ્રોહીબીશન કેશો શોધી કાઢવા સુચના કરેલ છે.અનુસંધાને પી.એસ.આઇ એસ.ઓ.જી . મહેસાણા તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે કડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા દરમિયાન બાતમી હકીકત આધારે પટેલ મૌલિકકુમાર મહેન્દ્રભાઇ રહે . બોરીસણા તા . કડી જી . મહેસાણાવાળાના પોતાના કબજા ભોગવટામાં ગેરકાયદેસર વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ ૬૧ કિ. રૂ. ૨૪, ૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ પકડી પાડી સદર ઇસમ વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરેલ છે. આમ, મહેસાણા એસ.ઓ.જી. પોલીસે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો કેશ શોધી સફળતા મળેલ છે .

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.