ગુજરાતનું જાહેર દેવું કેટલા કરોડને થયું પાર, રાજ્ય સરકારે વ્યાજ પેટે કેટલા કરોડ ચૂકવ્યા ? જાણો

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.

હાલ ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. બુધવારે રાજ્યના નાણામંત્રી નીતિન પટેલે ‘સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌના વિશ્વાસ’ના મંત્ર સાથેનું 2,17,287 કરોડનું ગુજરાત બજેટ રજૂ કર્યુ હતું. આજે વિધાનસભામાં ચર્ચા દરમિયાન સરકારે જણાવ્યું કે, 31 ડિસેમ્બર 2019ની સ્થિતિ એ રાજ્યનું જાહેર દેવું રૂ. 2.40 લાખ કરોડને પાર પહોંચી ગયું છે. 2017-18માં દેવામાં રૂ. 13,253 કરોડનો વધારો થયો હતો, જ્યારે 2018-19માં દેવામાં રૂ. 28,061 કરોડનો વધારો થયો હતો. 2017-18માં સરકારે રૂ. 17,146 કરોડ વ્યાજ ચૂકવ્યું હતું, જ્યારે 2018-19માં સરકારે રૂ. 18,124 કરોડ વ્યાજ ચૂકવ્યું હતું. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારના સવાલમાં સરકારએ લેખિત જવાબ આપ્યો હતો.

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.