Category: દેશ

સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીને ISO 9001 : 2015 પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું

ગરવી તાકાત મહેસાણા : શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ પ્રેસિડેંટશ્રી સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીના પ્રબળ નેતૃત્વ હેઠળ સાંકળચંદ