મહેસાણા પાલનપુર નેશનલ હાઇવે ઉપર ખારી નદી ઉપર બનેલ બ્રિજમાં થયેલ ભ્રષ્ટાચાર વિશે કર્યો ઉલ્લેખ માત્ર પાંચ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં બ્રિજ થયો હતો ધરાશાયી એજન્સીને બ્લેક લિસ્ટ કરવા રાજ્યપાલ, મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી તેમજ નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટીને રજુઆત કરવા છતાં એજન્સીને બ્લેક લીસ્ટ કરવામાં નથી આવી અને બીજા બ્રીજના નવા ટેન્ડર પાસ કરવામાં આવ્યા.. અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરની મિલીભગત ચાલતી હોવાનો આક્ષેપ પત્રમાં કરવામાં આવ્યો. અને એજન્સીને બ્લેક લિસ્ટમાં મુકવાની માગણી કરી..