ગરવીતાકાત,સુરત: પોલીસ કમિશનરસુરત શહેર તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર સેકટર-૧ સુરત શહેર તથા નાયબ પોલીસ કમિશનર ઝોન-૧, સુરત શહેર અને મદદનીશ પોલીસ કમિશનરે “એ” ડીવીઝન સુરત શહેરના વણ શોધાયેલ અપહરણના ગુના શોધી કાઢવા સુચના અને માર્ગદર્શન આપેલ હતું.

જે મુજબ એમ.કે.ગુર્જર,પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન સુરત શહેરનાની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળપોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર બી.એમ.કરમટા તથા પ્રો.પો.સ.ઇ એચ.એલ.કડછા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલ અપહરણની ગુનાની તપાસમાં હતા.દરમ્યાન બાતમી મળેલ કે આ ગુનાના કામની ભોગબનનાર ૧૪ વર્ષની સગીરાને સવિતા કલ્યાણભાઇ કાળુકે ઉ.વ ૪૫ રહે. વરીયાલી બજાર, ચોક, બજાર સુરતનીએ ભોગબનાર ને મોબાઇલ તથા નવાં કપડા લઇ આપવાની લાલચ આપી પોતાના ઘરે ગેરકાયદેસર રોકી રાખેલ. ત્યારબાદ સગીરા પાસે અનૈતિક દેહ વ્યાપારની પ્રવુતિ કરાવતી હતી.

જેથી પોલીસે સવિતા કલ્યાણભાઇ કાળુકેની તા ૩૦/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ અટકયાત કરી ત્યારબાદ બાતમીના આધારે આ કામે ભોગબનનાર સાથે દુષ્કર્મ કરનાર આરોપીઓ મોઇન શેખ રસીદ શેખ ઉ.વ.ર૦ રહેવાસી.માનદરવાજા હાસ્મી મસ્જીદ પાસે ગલીનં.૭ ધ.ન.૧૮૦ ભાખર મોહલ્લો બંબાગેટની પાછળ સલાબતપુરા સુરત, સદામ કમરે આલમ સમસાદ શેખ ઉ.વ.૧૯ રહેવાસી માન દરવાજા ઝુપડપટ્ટી ડી.એસ.ટેલરના મકાનમાં સુરત શહેર,હશન સલીમ શેખ ઉ.વ.૨૩ રહેવાસી. માન દરવાજા રેલ રાહત કોલોની ગલી નંબર ૭ ઘર નંબર ૩૭૧ સુરત શહેરની પણ અટક કરી પ્રસંસનીય કામગીરી કરી તમામ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથધરી હતી.