પુંસરી ગામ  શ્રેષ્ટ ગામ ગણાય છે પુંસરી ગામે આવેલ ખેતીવાડી પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોની પીવા માટે ઠંડા પાણીનું કુલર ગામના અને જેમને 40 વર્ષ સુધી આ જ શાળામાં નોકરી ની ફરજ બજાવી છે એવા શાળાના શિક્ષક ડાહ્યાભાઈ કિશોરભાઈ પટેલ અને તેમના ધર્મ પત્ની સવિતાબેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ આ જ શાળામાં ફરજ બજાવે છે જેમને ખેતીવાડી પ્રાથમિક શાળામાં પુંસરી ના બાળકોને પીવા માટે પાણી નું કુલર આપી એક સારી સેવા પૂરી પાડી છે જેમને શાળાના સ્ટાફ પરિવાર અને બાળકો એ તેમનો આભાર માન્યો હતો
Contribute Your Support by Sharing this News: