4 બાળ આરોપીએ ફરી આત્મહત્યા નો પ્રયાસ કર્યો 1 માસ અગાઉ પણ આજ પ્રકારે કર્યો હતો પ્રયાસ શરીર ઉપર બ્લેડો મારી કર્યો પ્રયાસ ઘાયલો ને સિવિલ માં સારવાર અપાઈ

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.
શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.