નાનીદાઉ ગામ નજીક રેલવે ફાટક પર થયો અકસ્માત

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
રેલવે ક્રોસિંગ દરમ્યાન વૃદ્ધ ને નડ્યો ટ્રેન અકસ્માત
50 વર્ષીય વૃદ્ધ નું થયું ઘટના સ્થળે મોત
છેલ્લા એક મહિના મા બીજો અકસ્માત
વૃદ્ધ ને ઓછું સંભળાતું હોવાના કારણે અકસ્માત થયા નું પ્રાથમિક તારણ
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
Not yet Participated?આજે જ તમારી જાહેરાત આપો અને જીતો ઇનામ

સોના અને ચાંદી ની અમૂલ્ય ભેટ મેળવો