દિયોદર ખીમાણા હાઇવે પર સર્જાયો અકસ્માત.. બાઇક અને કાર વચ્ચે સર્જાયો અકસ્માત.. અકસ્માતમાં બાઈક ચાલકને પહોંચી ગંભીર ઈજાઓ.. ઇજાગ્રસ્ત બાઈક ચાલકને 108 દ્વારા હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો..

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
Not yet Participated?આજે જ તમારી જાહેરાત આપો અને જીતો ઇનામ

સોના અને ચાંદી ની અમૂલ્ય ભેટ મેળવો