મહેસાણાના ટહુકો પાર્ટી પ્લોટ, મોઢેરા રોડથી યોજાશે રેલી
રેલી શહેરમાં ફર્યા બાદ ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ રજુ કરશે ઉમેદવારીપત્ર
બીજા સાથે સમાચાર શેર કરો.