કોંગ્રેસના ઉમેદવાર એ જે પટેલ આજે ભરશે ઉમેદવારી ફોર્મ

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
મહેસાણાના ટહુકો પાર્ટી પ્લોટ, મોઢેરા રોડથી યોજાશે રેલી
રેલી શહેરમાં ફર્યા બાદ ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ રજુ કરશે ઉમેદવારીપત્ર
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
Not yet Participated?આજે જ તમારી જાહેરાત આપો અને જીતો ઇનામ

સોના અને ચાંદી ની અમૂલ્ય ભેટ મેળવો