અમરેલી જીલ્લા ના બગસરા પી.જી.વી.સીંગલ.એલ.નાયબ ઇજનેર પર હુમલો

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.

બગસરાના આદપુર રોડ પર આવેલ ખેતી વાડી વીજ બીલ અંગેની કામગીરી અર્થે ગયેલ P.G.V.C.L. ના નાયબ ઇજનેર વિરડીયા સાહેબ ઉપર હુમલો કરતાં સરકાર હોસ્પિટલમાં ખસેડાયેલ છે ત્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા હુમલો કરનારની અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ …                                                                                                                                                                       અમરેલી જિલ્લાના બગસરાના આદપુર રોડ પર આવેલ ખેતી વીડી વિજ બીલ અંગેની કામગીરી અર્થે પોતાના સ્ટાફ સાથે ગયેલ p.g.v.c.l. બગસરાના નાયબ ઇજનેર જે.આર વિરડીયા તેમજ બી.સી લીંબાણી ડી.એલ. ખોલકીયા સાથે બગસરા વિસ્તારોમાં વિજ બીલ અંગેની કામગીરી અર્થે રાણાભાઇ મોહનભાઈ ભલાળાની વાડી ગયેલ જેમની પાસે 9600 રુપિયા નું પુરવણી વીજ બિલ બાકી હોય જે અંગે વિજ બીલની રકમ ઉઘરાણી કરવા ગયેલ છે ત્યારે હાલ વાડી માલીક દ્વારા નાયબ ઇજનેર સાથે રક જક કરીને ઝપાઝપીમા P.G.V.C.L નાયબ ઇજનેર જે.આર વિરડીયા ને સામાન્ય ઇજાઓ થયેલ હોય જેથી તાત્કાલિક બગસરા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવેલ જેમાં નાયબ ઇજનેર દ્વારા ફરજમાં રુકાવટ સહિતની ફરીયાદ કરતાં પોલીસ દ્વારા વાડી માલીકની અટકાયત કરવામાં આવેલ હોવાનું પી.જી.વી.સી.એલ.ના નાયબ ઇજનેર દ્વારા વધુમા જણાવ્યુ હતું.

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
Not yet Participated?આજે જ તમારી જાહેરાત આપો અને જીતો ઇનામ

સોના અને ચાંદી ની અમૂલ્ય ભેટ મેળવો