આરોપીઓ બંગાળના હોવાનું સામે આવ્યું હતું જેથી ટીમ બંગાળ પહોંચી ગઈ હતી અને જયાં 2 આરોપીઓ વેશ બદલી ત્યાં રોકાઈ ગયા હતા અને જેમને પકડી તેમની પાસે થી 4.64 કરોડના મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યા હતા.

Contribute Your Support by Sharing this News: